Vilkår

ap

Boligreguleringsloven § 5 stk. 2 satser

Der har den sidste tid været en del, omtale omkring regeringens nye regler omkring boliglovgivning paragraf 5 stk 2. I denne forbindelse har vi læst udspillet fra regeringen og har taget kontakt til transport og boligministerie for at sikre os at den nye lovgivning ikke påvirker vores forretningsmodel. apolavi InvestDanmark, bliver ikke påvirket af de nye regler for boligministeriet, da de nye regler ikke gælder med mindre end 6 lejemål.

Vilkår for investering

I overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter har vi inddelt de forskellige typer investeringsprodukter i grønne, gule og røde kategorier.

Hvad kan du bruge risikomærkning til?

Med risikomærkning får du klar besked om risiko ved investering. Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf. Dermed gør en risikomærkning det nemmere at vurdere risikoen for tab samt produktets kompleksitet.

Vær dog opmærksom på, at risikomærkning ikke afspejler sandsynligheden for tab, ligesom risikomærkning ikke erstatter rådgivning. Vi anbefaler derfor ikke, at du investerer alene på baggrund af en risikomærkning.

Den grønne kategori


I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter bl.a. obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR.

Den gule kategori


Investeringsprodukter i den gule kategori har en større risiko for tab end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis de fleste danske investeringsforeningsbeviser.

Den røde kategori


For investeringsprodukter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er strukturerede obligationer.

Det skal du være opmærksom på ved risikomærkning

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:  • Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer.


  • Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen.


  • Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.


  • Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.


  • Det helt grundlæggende princip, at såfremt der er mulighed for positivt afkast, er der også risiko for tab.


  • Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.

Hvad er et Invester Lån/gældsbrev? 


Et gældsbrev er ikke et langt dokument med en masse paragraffer og lånebetingelser. Helt enkelt, så er det et stykke papir, hvor der står at en person skylder en anden person et givent beløb. Dette skal begge parter skrive under på i gældsbrevet.  Et gældsbrev er et juridisk gældende dokument, som beskriver omstændighederne for et lån. Det er juridisk bindende på lige fod med aftaler fra for eksempel en bank. Et gældsbrev bliver brugt som en sikkerhed for, at en låntager rent faktisk betaler lånet tilbage til en långiver

Hvad skal et gældsbrev indeholde?


 • Et gældsbrev skal indeholde informationer om den person, som låner penge


 • Ligeledes skal et gældsbrev  indeholde informationer om den person som udlåner penge


 • Underskrift fra begge parter (ellers er det ikke juridisk gyldigt og bindende)

Hvornår er et gældsbrev gyldigt?


Et gældsbrev er juridisk bindende og gyldigt, når det indeholder de informationer et gældsbrev skal indeholde, og når det er underskrevet af både långiver og låntager. I kan med fordel få et vidne til at underskrive dokumentet. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en fælles ven, en kollega eller en advokat. Dermed sikrer man, at det ikke kun er långiver og låntager, som har skrevet under på gældsbrevet, hvilket kun gør gyldigheden stærkere.

Hvem må lave et gældsbrev?


Man fristes til at tro, at et gældsbrev skal laves af en juridisk person som for eksempel en advokat eller en revisor. Det er ikke nødvendigt. Der er ikke et krav til, at der er en advokat eller lignende autoritet indover når et gældsbrev skal laves. Er der tale om et større lånebeløb kan det dog være en fordel, da der ved større lån ofte skal laves flere og mere uddybende punkter på gældsbrevet, som låntageren skal opfylde.

Hvor mange penge må der udlånes med et gældsbrev?


Om du vil låne 10.000, 75.000 eller 1.000.000 kroner ud til en ven, en kollega eller et familiemedlem har det ingen betydning. Du kan nemlig låne så meget, som du har lyst til med et gældsbrev. Det gælder selvfølgelig hvis du selv låner pengene ud, eller hvis du vil låne penge af andre. Det eneste der er vigtigt i den forbindelse er, at du sørger for at udfylde gældsbrevet korrekt og med de informationer som et gældsbrev skal indeholde. Noterer I i gældsbrevet hvornår pengene skal betales tilbage, er det vigtigt at I er realistiske. Der er ingen grund til at skrive en betalingsfrist, som låntager ikke har mulighed for at overholde.

ap

KONTAKT OS

ap InvestDanmark Aps

Skovvej 37

4840 nørre Alslev

CVR-nr 38913239

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes